Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

 ΤΑ ΠΟΙΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ( ΤΗΕ MOST HAPPY EVENTS)
       (WE ARE EXPECTING A BOY LIKE THAT IN AUGUST)
                                       ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΟΡΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟ :) 
              ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΡΧΟΜΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014